Програмиране за .NEТ Framework
(изборен курс към ФМИ на СУ, зимен семестър, 2004/2005 г.)

Изтеглете новата книга за програмиране на Светлин Наков и колектив:

Въведение в програмирането с Java

Овладейте фундаменталните основи на програмирането, структурите от данни и алгоритми с езика Java. Направете първата стъпка, за да станете кадърен софтуерен инженер – прочетете правилната книга!

Съобщения:

Учебна програма:

html file    doc file

Учебник:

    Лекциите са базирани на книгата:
Интернет програмиране с Java

Програмиране за .NET Framework

автор: Светлин Наков и колектив

Издателство: Faber, 2005-2006 г.

ISBN: 954-775-505-6 (том 1)

ISBN: 954-775-672-9; 978-954-775-672-4 (том 2)

Страници: 801 (том 1); 1032 (том 2)

Лиценз: свободен

Преподавателски екип:

Светлин Наков
Българска асоциация на разработчиците на софтуер, председател, www.nakov.com, dotnet-coursenakov.com

Бранимир Гюров
BSH, технически директор, MCSD.NET+Security, MCT, b.giurovbsh-bg.com

Мартин Кулов
CodeAttest, изпълнителен директор, MCSD.NET, martin.kulovcodeattest.com

Георги Иванов
Sciant, ръководител на проекти, MCSD.NET, george.ivanovsciant.com

Михаил Стойнов
ГИС София, софтуерен разработчик, mihail.stoynov.com/blog, mihailstoynov.com

Ивайло Христов
директор бизнес развитие, Комфо България, mailivaylo-hristov.net

Лекции:

0. Кратък обзор на Microsoft .NET Framework (v. 1.0) PowerPoint презентация (2,28 MB)
демонстрации - ZIP архив (48 KB)
1. Архитектура на .NET Framework (v. 1.03) PowerPoint презентация (2.30 MB)
2. Въведение в езика C# (v. 1.0) PowerPoint презентация (547 KB)
демонстрации - ZIP архив (37 KB)
3. Обектно-ориентирано програмиране в .NET (v. 1.0) PowerPoint презентация (783 KB)
демонстрации - ZIP архив (48 KB)
4. Обща система от типове – Common Type System (v. 1.0) PowerPoint презентация (483 KB)
демонстрации - ZIP архив (15 KB)
5. Делегати и събития (v. 1.0) PowerPoint презентация (412 KB)
демонстрации - ZIP архив (370 KB)
6. Атрибути (v. 1.0) PowerPoint презентация (314 KB)
демонстрации - ZIP архив (7 KB)
7. Масиви и колекции (v. 1.0) PowerPoint презентация (503 KB)
демонстрации - ZIP архив (22 KB)
8. Символни низове (v. 1.0) PowerPoint презентация (660 KB)
демонстрации - ZIP архив (34 KB)
9. Регулярни изрази (v. 1.0) PowerPoint презентация (484 KB)
демонстрации - ZIP архив (3.45 MB)
10. Управление на паметта и ресурсите (v. 1.0) PowerPoint презентация (523 KB)
демонстрации - ZIP архив (30 KB)
11. Вход/изход (v. 1.0) PowerPoint презентация (561 KB)
демонстрации - ZIP архив (49 KB)
12. Работа с XML (v. 1.0) PowerPoint презентация (844 KB)
демонстрации - ZIP архив (69 KB)
13. ADO.NET и работа с данни (v. 1.01) PowerPoint презентация (2,34 MB)
демонстрации - ZIP архив (652 KB)
14. Графичен потребителски интерфейс с Windows Forms (v. 1.0) PowerPoint презентация (1,34 MB)
демонстрации - ZIP архив (385 KB)
15. Изграждане на Web-приложения с ASP.NET (v. 1.01) PowerPoint презентация (2,89 MB)
демонстрации - ZIP архив (201 KB)
16. Многонишково програмиране и синхронизация (v. 1.0) PowerPoint презентация (1,42 MB)
демонстрации - ZIP архив (153 KB)
17. Достъп до Интернет (v. 1.0) PowerPoint презентация (729 KB)
демонстрации - ZIP архив (58 KB)
18. Отражение на типовете - Reflection (v. 1.0) PowerPoint презентация (500 KB)
демонстрации - ZIP архив (767 KB)
19. Сериализация на данни (v. 1.0) PowerPoint презентация (801 KB)
демонстрации - ZIP архив (61 KB)
20. Web услуги с ASP.NET (v. 1.0) PowerPoint презентация (1,21 MB)
демонстрации - ZIP архив (247 KB)
21. Отдалечено извикване на методи - Remoting (v. 1.0) PowerPoint презентация (335 KB)
демонстрации - ZIP архив (14 KB)
22. Взаимодействие с неуправляван код (v. 1.0) PowerPoint презентация (631 KB)
демонстрации - ZIP архив (157 KB)
23. Асемблита и deployment (v. 1.0) PowerPoint презентация (589 KB)
демонстрации - ZIP архив (97 KB)
24. Сигурност в .NET Framework (v. 1.0) PowerPoint презентация (874 KB)
демонстрации - ZIP архив (153 KB)
Mono - свободна имплементация на .NET (v. 1.0) PowerPoint презентация (2,87 MB)

Курсови проекти:

Условия на курсовите проекти

Студенти и оценки:

Резултати от теста, курсовия проект и крайна оценка за всички студенти

Допълнителни учебни материали, достъпни в електронен вид (само от България):

.NET Framework Essentials, 2nd Edition by Thuan Thai and Hoang Lam, O`Reilly, 2002, ISBN 0-596-00302-1 pdf file (3.2 MB)
Programming Microsoft .NET (core reference) by Jeff Prosise, Microsoft Press, 2002, ISBN 0-7356-1376-1 chm file (5.4 MB)
Programming C#, 2nd Edition by Jesse Liberty, O`Reilly, 2001, ISBN 0-596-00117-7 pdf file (2.6 MB)
Microsoft .NET for Programmers by Fergal Grimes, Manning Publications, 2002, ISBN 1-930110-19-7 pdf file (10,3 MB)

Допълнителна литература по темата:

Сайтове, свързани с .NET Framework:

Статии и други материали, свързани с .NET Framework:

Изпити и оценки:

Крайната оценка се формира от тест и курсов проект, направени по време на семестъра. От теста могат да се спечелят до 30 точки. От курсовия проект могат да се спечелят до 60 точки. Всеки студент може да събере общо до 90 точки. Крайната оценка се определя в зависимост от събраните точки по следната схема:

от 45 до 54 т. Среден (3)
от 55 до 64 т. Добър (4)
от 65 до 74 т. Мн. Добър (5)
от 75 до 90 т. Отличен (6)

Провеждането на курса се подпомага от:

Фото албум:

Фото албум на курса "Програмиране за .NET Framework"

За всякакви въпроси, коментари и дискусии посетете:

Форум на курса "Програмиране за .NET Framework"© 2004 by Svetlin Nakov
Site statistics: Site statictics