Java за цифрово подписване на документи в уеб - корица

Автор: Светлин Наков

Издателство: Faber, 2005

ISBN: 954-775-504-8

Страници: 144

Лиценз: свободен

 

Софтуерен университет (СофтУни)

Java за цифрово подписване

на документи в уеб

Изтеглете новата книга за програмиране на Светлин Наков и колектив:

Въведение в програмирането с Java

Овладейте фундаменталните основи на програмирането, структурите от данни и алгоритми с езика Java. Направете първата стъпка, за да станете кадърен софтуерен инженер – прочетете правилната книга!

Изтеглете безплатната книга на Светлин Наков "Въведение в програмирането с Java", известна още като "книгата на Наков", "Наков книга", "книга Наков", "Светлин Наков книга", "Наков Java", "Java Наков", "Наков програмиране", "книга Java", "Java книга", "учебник по Java", "учебник по програмиране", "книгата за програмиране", "Национална академия по разработка на софтуер - книга", "книга за структури от данни" и "книга за алгоритми". Download the Free Book "Introduction to Programming with Java" by Svetlin Nakov (introjavabook). Learn the fundamentals of computer programming, data structures and algorithms with Java. Become a software engineer. Start with the right book! The book "Introduction to Programming with Java" by Svetlin Nakov is well known in Bulgaria as "Java book", "Intro Java book", "IntroJava book", "introjavabook", "Nakov book", "book Nakov", "Java Nakov", "Nakov Java" and "Nakov Java book".

Съдържание:

Разгледайте съдържанието на книгата.

Прочетете книгата on-line:

html HTML файл (1,51 MB)

Изтеглете електронния вариант на книгата:

doc DOC файл (2,82 MB)     pdf PDF файл (2,23 MB)

Лиценз:

Прочетете лиценза, под който се разпространява книгата.

Дискусионен форум:

Чувствайте се свободни да задавате вашите въпроси, свързани с книгата, във форума.

Разпространение:

Книгата се разпространява свободно в електронен вид.

© 2005 by Svetlin Nakov