Java за цифрово подписване на

 документи в уеб – съдържание

Съдържание

Увод

Глава 1.  Цифрови подписи и сертификати

1.1.  Цифров подпис

1.1.1.  Основни понятия

1.1.2.  Технология на цифровия подпис

1.2.  Цифрови сертификати и PKI

1.2.1.  Модели на доверие между непознати страни

1.2.2.  Цифрови сертификати и инфраструктура на публичния ключ

1.2.3.  Хранилища за сертификати

1.2.4.  Издаване и управление на цифрови сертификати

1.2.5.  Анулирани сертификати

1.3.  Технологии за цифрово подписване в уеб среда

1.3.1.  Общи съображения при подписването в уеб среда

1.3.2.  Цифров подпис в уеб браузъра на клиента

Глава 2.  Цифрови подписи и сертификати в Java

2.1.  Java Cryptography Architecture и Java Cryptography Extension

2.1.1.  Основни класове за работа с цифрови подписи и сертификати

2.1.2.  Директна верификация на сертификати с Java

2.1.3.  Верификация на сертификационни вериги с Java

2.2.  Достъп до смарт карти от Java

Глава 3.  Проектиране на система за цифрово подписване в уеб среда

3.1.  Архитектура на системата

3.2.  Java аплет за подписване на документи

3.2.1.  Подписани Java аплети

3.2.2.  Връзка между Java аплет и уеб браузър

3.2.3.  Проектиране на аплета за подписване

3.3.  Уеб приложение за верификация на цифровия подпис и използвания сертификат

3.3.1.  Система за верификация на цифровия подпис

3.3.2.  Система за верификация на сертификати

3.3.3.  Проектиране на уеб приложението

Глава 4.  NakovDocumentSigner – система за подписване на документи в уеб среда

4.1.  Рамкова система NakovDocumentSigner

4.2.  Java аплет за подписване с PKCS#12 хранилище

4.3.  Java аплет за подписване със смарт карта

4.4.  Уеб приложение за верификация на цифровия подпис и сертификата на изпращача

Глава 5.  Тестване, оценка и усъвършенстване

5.1.  Поддържани платформи