Лицензно споразумение за книгата "Java за цифрово подписване на документи в уеб"

 

Книгата "Java за цифрово подписване на документи в уеб" се разпространява свободно при следните условия:

1.   Не накърнявайте авторските права и разпространявате без промени.

2.   Авторът не носи отговорност за нанесени щети в следствие на прила­гането на решения, базирани на тази книга или сорс код, публикуван в нея. Ако не се чувствате уверени в това, което правите, наемете консултант.

3.   Авторът извършва техническа поддръжка и консултации единствено срещу заплащане.