Програмиране за .NEТ Framework

Условия на курсовите проекти за 2004/2005 г.

Общи изисквания към всички проекти MS Word документ (268 KB)
Тема 1. Фотоалбум MS Word документ (33 KB)
Тема 2. Сайт за запознанства MS Word документ (35 KB)
Тема 3. Система за управление на документи MS Word документ (38 KB)
Тема 4. Система за следене на проблеми MS Word документ (44 KB)
Тема 5. Библиотека с дискове MS Word документ (36 KB)
Тема 6. Система за реклама с банери MS Word документ (35 KB)
Тема 7. Web календар MS Word документ (33 KB)

Форма за изпращане на курсов проект

Връщане в сайта на курса "Програмиране за .NET Framework"