Програмиране за платформа .NET
Фото албум от учебната 2002/2003 година

DotNet-Course-Nakov-explaining-the-lecture.jpg
DotNet-Course-Nakov-explaining-the-lecture.jpg
DotNet-Course-Stoyan-explaining-the-lecture.jpg
DotNet-Course-Stoyan-explaining-the-lecture.jpg
DotNet-Course-students-1.jpg
DotNet-Course-students-1.jpg
DotNet-Course-students-2.jpg
DotNet-Course-students-2.jpg
DotNet-Course-students-3.jpg
DotNet-Course-students-3.jpg
DotNet-Course-students-4.jpg
DotNet-Course-students-4.jpg
DotNet-Course-students-5.jpg
DotNet-Course-students-5.jpg
DotNet-Course-students-6.jpg
DotNet-Course-students-6.jpg
DotNet-Course-students-7.jpg
DotNet-Course-students-7.jpg
DotNet-Course-Test-1-Group-1-Left.jpg
DotNet-Course-Test-1-Group-1-Left.jpg
DotNet-Course-Test-1-Group-1-Right.jpg
DotNet-Course-Test-1-Group-1-Right.jpg
DotNet-Course-Test-1-Group-2-Left.jpg
DotNet-Course-Test-1-Group-2-Left.jpg
DotNet-Course-Test-1-Group-2-Right.jpg
DotNet-Course-Test-1-Group-2-Right.jpg

© 2002 by Svetlin Nakov